Comunicat de Presă Gripă Aviară DSVSA CS ian 2020

COMUNICAT DE PRESĂ

Măsurile întreprinse având în vedere evoluția influenței aviare pe teritoriul României

Urmare a confirmării unui focar de gripă aviară în data de 14.01.2020 în județul Maramureș, iar în data de 15.01.2020 în Ungaria, cu tulpină înalt patogenă H5N8, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, a întreprins următoarele măsuri:
 Au fost instruiți deținătorii de păsări din exploatațiile comerciale cu păsări existente pe raza jud. Caraș-Severin, cu privire la înăsprirea și respectarea cu strictețe a condițiilor de biosecurite , supravegherea zilnică a efectivelor de păsări privind starea de sănătate.
 Au fost instruiți medicii veterinari oficiali din cadrul CSVSAO și medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, cu privire la semnele clinice manifestate de păsări în influența aviară și continuarea asigurării unei supravegheri sanitare veterinare continue a păsărilor domestice și sălbatice, privind influența aviară, prin recoltarea de probe pentru examen de laborator.
 Crescătorii de păsări din gospodăriile populației, au fost înștiințați prin grija serviciilor veterinare și a primăriilor, despre necesitatea de a ține păsările închise în curți, pe cât posibil în spații acoperite, pentru a se evita contactul cu păsările sălbatice. Pentru adăparea păsărilor nu se va folosi apa de suprafață din bălți, lacuri sau ape curgătoare, care ar putea fi contaminate de păsările sălbatice, în special de cele migratoare. Hrana și apa păsărilor din gospodării, trebuie să fie administrată în spații închise și acoperite, astfel încât să se împiedice contactul cu păsările sălbatice care pot ateriza din zbor.
 A fost actualizată componența Centrelor Locale de Combatere a Bolilor în funcție de contextul epidemiologic intern și internațional.
Anunțarea imediată de către deținătorii de păsări, la serviciile veterinare, a oricărei modificări apărută în comportamentul păsărilor .

Director Executiv

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ și pentru SIGURANȚA ALIMENTELOR Caraș-Severin

Dr. Pavel BORCHESCU