Rezultate finale al concursului/examenului Laborator 3 dec. 2019

R O M Ă N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Centralizator nominal

privind rezultatul final al concursului/examenului organizat în data de 03.12.2019, ora 1100,
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: Biolog Gr. IA, Biolog Gr. I,
Ingineri Gr. I, Asistent veterinar, treapta IA, Referent, treapta IA, din cadrul
Serviciului Laborator Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor
(finanţate conf. O.G. nr.42/2004) al
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin, H.G. nr. 286/2011, comisiile de concurs/examen comunică următoarele rezultate finale:

Numele şi prenumele candidatului * Punctaj
proba scrisă Punctaj
interviu Punctaj
final Rezultatul final
1. Chiş Delia Maria 91,66 97,66 94,66 Admis
2. Cernescu Casiana 83,33 93,66 88,49 Admis
3. Giuca Loredana 92,66 99,66 96,16 Admis
4. Arbănaş Trăia Mariana 87,33 99,33 93,33 Admis
5. Nichesu Ştefănica 88,00 97,33 92,66 Admis
6. Terba Daniela Adriana 86,33 100,00 93,16 Admis
7. Dalea Maria 90,00 100,00 95,00 Admis
8. Goşa Coluţă 53,00 95,00 74,00 Admis
9. Cimponeru Mihaela 83.00 98,66 90,83 Admis
10. Neagu Doiniţa Ani 83,00 97,66 90,33 Admis

 Afişat astăzi, 03.12.2019 ora 1730, la sediul DSVSA Caraş-Severin.

Comisia de concurs/examen:

Secretarul Comisia de concurs/examen: Consilier superior Ing. On Ion